ร้านแดงแหนมเนือง (ปจ.หนองคาย)
ตำแหน่งร้านค้า : - เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์ : ,